Entreprisemægleren.dk
Aftalevilkår, håndværker 2017

 1. Entreprisemægleren.dk er udelukkende et formidlende organ og tager derfor ikke ansvar for hverken det udførte arbejde eller lovligheden heraf. Ligeledes tages intet ansvar for bygherrers betalingsevne.
 2. Entreprisemægleren.dk påtager sig ikke ansvaret for evt. forstyrrelser i internetdriften.
 3. Det indbetalte markedsføringsbidrag kan ikke refunderes.
 4. Entreprisemægleren.dk forbeholder sig retten til at afbryde samarbejdet med fagmand ved grov misligholdelse af den indgåede aftale, herunder ved for sen, eller manglende betaling af entreprisemægleren.dk’s entreprisehonorar, eller ved gentagne sager der involverer byggesjusk under udførelse af de af entreprisemægleren.dk formidlede byggeopgaver.
 5. Entreprisemægleren.dk forbeholder sig retten til at fakturere bygherrer/hovedentreprenør direkte for entreprisehonoraret for den pågældende opgave.
 6. Kommunikation og økonomi mellem fagmand og entreprisemægleren.dk (entreprisehonorar samt markedsføringsbidrag) er strengt fortroligt. Det er under ingen omstændigheder tilladt for fagmand at videregive disse informationer til tredjepart, ej heller bygherrer.
 7. Det er ikke tilladt at videresælge en vunden entreprise til tredjepart (underentreprenør) uden forudgående tilladelse fra entreprisemægleren.dk.
 8. Fagmand er forpligtet til at tage kontakt til bygherrer indenfor 3 ugedage, efter svarafgivelse.
 9. Fagmand er forpligtet til at oplyse entreprisemægleren.dk om besvarede sager, fagmand alligevel ikke ønsker at give tilbud på.
 10. Fagmand er forpligtet til at oplyse entreprisemægleren.dk om alle vundne sager samt den præcise entreprisesum så snart sagen er vundet.
 11. Entreprisehonoraret indbetales til Entreprisemægleren.dk, senest når fagmand modtager 1. rate af byggesagen på sin konto.
 12. Fagmand er forpligtet til at, på opfordring af entreprisemægleren.dk, oplyse om status og situation ifht. de sager, fagmand har besvaret.
 13. Entreprisemægleren.dk tager forbehold for løbende ændringer i aftalevilkår.